My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam